Wednesday, August 11, 2010

A Promise


He says:

"see you in: 3 months. 1 month. 1 week. 1 day. in 3 years (null)i wont even see you

you love me. i love you. you and me. who are you

almost all. hugs and kisses. hugs and kiss forehead. shake hands and hellos. quick look and go . pass by

ito ang nakabaon sa utak ko, the reasons im making myself silent instead of saying the 3 words and just saying bye :), kung nanyari lang ang ilan dito sa maikling panahon pano pa ang 3 taon na naghihintay sakin? :P pwede ko naman patunayan na mali ang hula ko pero di mo alam baka wala na ako sa mundo at that time diba? bahahaha!!! basta whats life in store for me ill take it :)"


I say:

3 seconds.

3 minutes.

3 hours.

3 days.

3 weeks.

3 months.

3 years.


3 small words that changed my life big time when I met you:


I Love You.


I know I had broken all my promises in the past, but the one I made with you, I will keep. ^^/


Hindi ka pa pwedeng mawala sa mundong ito dahil uuwian pa kita.


Magkikita pa tayo sa McDo.

Alas nueve.

Sabado.
Mag shopping tayo kahit walang pera.

Bibilhan mo pa ko ng panda. :P

Magkakalesa tayo sa buong lungsod.

Magpi-picture pa tayo.

Gagawa pa ng music video.

Magkekwentuhan pa tayo hanggang mag text na sila dad dahil hinahanap na ako.

Magkahawak kamay tayong maglalakad sa kalye komersiyo at mamatay sila sa inggit. :P

Tuturuan mo pa akong mag dota para matalo ko kapatid ko. :P

Ibibili ko pa lahat ng ice cream na gusto mo. hahaha


Minsan lamang sa buhay ko na makatatagpo ng isang katulad mo

at kahit minsan, nais kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumupad ng pangako--

and that promise is the promise that I had made with you. ^^/


Kita kits sa NAIA. April 2014. :)

No comments:

Post a Comment